Klassificering av textilvaror, 17/12

11-16, Göteborg Anneli Fristedt från Tullverket kommer prata om grunderna för klassificering enligt tulltaxan med fokus på avdelning XI. Vad är ett dam- respektive herrplagg? Hur ska du tänka när du har ett sammansatt plagg,...

Läs mer