Klassificering av textilvaror

Anneli Fristedt från Tullverket lär oss grunderna för klassificering enligt tulltaxan med fokus på avdelning XI.Vad är ett dam- respektive herrplagg? Hur ska du tänka när du har ett sammansatt plagg, kanske en framsida av...

Läs mer