Lär dig klassificera dina textilvaror rätt!

Föreläsare är Anneli Fristedt från Tullverket som flera av er har träffat tidigare. Anneli kommer prata om grunderna för klassificering enligt tulltaxan med fokus på avdelning XI. Vad är ett dam- respektive herrplagg? Hur ska...

Läs mer