Produktsäkerhet för barnvaror 20/10

”Varor som säljs till konsumenter får inte får utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet”. Så lyder produktsäkerhetslagen. Men hur vet man vad som gäller, och var börjar man? När man tillhandahåller varor för...

Läs mer