Reklamationshantering

Lotta Höijer är Textilimportörernas ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där hon företräder näringslivet genom Textilimportörerna i tvisteområden inom textil och möbler. Hon kommer bland annat att prata om vanliga fall som tas upp i ARN,...

Läs mer