Reklamationshantering 10/9

Kl 13- 16, Göteborg Ulrika Jansson är Textilimportörernas ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  där hon företräder näringslivet genom Textilimportörerna i tvisteområden inom textil och möbler. Hon kommer bland annat att prata om vanliga fall som...

Läs mer