Bangladesh och Pakistan

Ända sedan fabriken vid Rana Plaza i Dhaka rasade den 24 april 2013 har det till och från varit mycket oroligt i Bangladesh.
Efter att det kontroversiella parlamentsvalet hölls den 5 januari har säkerhetsläget varit lite mer stabilt och de kontinuerliga strejkerna och blockaderna som förekom i slutet av 2013 har för närvarande upphört.
Du kan följa allt som rör ”Accord on fire and buliding safety” HÄR

Pakistan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Pakistan.
Mer detaljerad information finns HÄR

Kemikalieskatten slopas

Textilimportörerna fick idag mejl från statssekreterare Fredrik Olovsson som vi haft tät dialog med under en längre tid och han...

Läs mer

Textilimportörena presenterar eget förslag för att lösa modeskatten

Som ni kunnat läsa i HABIT förra veckan har Textilimportörena presenterat ett eget förslag för regeringen gällande "Skatt på modet".

Läs mer

Utredningen gällande producentansvar för textil nu klar

Birgitta Losman (Högskolan i Borås) utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

Läs mer

Debattartikel gällande kemikalieskatt

skrivit en debattartikel gällande förslaget om att inför en särskild kemikalieskatt på kläder och skor som publicerades i Aftonbladet den...

Läs mer

Sammanställning av remissvar ”Skatt på modet”

Här finner ni en sammanställning och analys av samtliga remissvar som kommit in gällande "Skatt på modet", det vill säga...

Läs mer

Åke Weyler i Tullpodden och HABIT

Textilimportörernas ordförande Åke Weyler deltog häromdagen i Tullpodden där förslaget om att införa en särskild kemikalieskatt på kläder och skor...

Läs mer