Kemikalieskatten slopas

Textilimportörerna fick idag mejl från statssekreterare Fredrik Olovsson som vi haft tät dialog med under en längre tid och han skriver:

”Magdalena Andersson meddelar nu vid lunchtid att regeringen ser praktiska problem med att införa den skatt på kemikalier i kläder och skor som aviserades i budgetpropositionen för 2021. Förändrade tullregler har också skapat svårigheter att få förslaget att fungera vid privatimport från länder utanför EU.

Med de svårigheter som förslaget innebär när det gäller privatimport bedöms det i det här konjunkturläget inte lämpligt att införa en skatt på kemikalier i kläder och skor samtidigt som klädindustrin är inne i en strukturomvandling. Dessutom har nya eller planerade regler kring de skadliga ämnen som omfattas av förslaget gjort att behovet av en skatt har minskat. Därför är beskedet i dag att regeringen kommer att rulla tillbaka aviseringen i budgetpropositionen för 2022 och att skatten inte kommer att införas från 1 januari”

Vi ser detta som en stor seger för Textilimportörerna och hela branschen då vi jobbat mycket hårt för att påverkar våra politiker eftersom vi anser att införandet av en skatt är helt fel väg att gå.
Vi har redan en väl fungerande kemikalielagstiftning (REACH) och införandet av en särskild skatt skulle innebära en stor administrativ börda och ökade kostnader framför allt för små och medelstora företag.

Kemikalieskatten slopas

Textilimportörerna fick idag mejl från statssekreterare Fredrik Olovsson som vi haft tät dialog med under en längre tid och han...

Läs mer

Textilimportörena presenterar eget förslag för att lösa modeskatten

Som ni kunnat läsa i HABIT förra veckan har Textilimportörena presenterat ett eget förslag för regeringen gällande "Skatt på modet".

Läs mer

Utredningen gällande producentansvar för textil nu klar

Birgitta Losman (Högskolan i Borås) utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

Läs mer

Debattartikel gällande kemikalieskatt

skrivit en debattartikel gällande förslaget om att inför en särskild kemikalieskatt på kläder och skor som publicerades i Aftonbladet den...

Läs mer

Sammanställning av remissvar ”Skatt på modet”

Här finner ni en sammanställning och analys av samtliga remissvar som kommit in gällande "Skatt på modet", det vill säga...

Läs mer

Åke Weyler i Tullpodden och HABIT

Textilimportörernas ordförande Åke Weyler deltog häromdagen i Tullpodden där förslaget om att införa en särskild kemikalieskatt på kläder och skor...

Läs mer