Utredningen gällande kemikalieskatt på textil nu klar

Som vi tidigare informerat så har Textilimportörerna haft en plats i den expertgrupp som regeringen utsett för att utreda hur en eventuell skatt på textilier skulle kunna se ut.

Utredningen blev offentlig igår eftermiddag (1/4) och jag bifogar det särskilda yttrande som Textilimportörerna skrivit tillsammans med Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Vi är mycket kritiska till att införa denna skatt.

Vi anser bland annat att så som skatten nu föreslås bli utformad försöker man via ett nationellt styrmedel lösa internationella utmaningar. Ett effektivt miljöarbete görs företrädesvis på EU-nivå. Homogena lagkrav och riktlinjer på europanivå eller global nivå får betydligt större effekt än nationella särregleringar för att uppnå substitution av kemikalier. Farliga ämnen ska i första hand förbjudas. Att införa svenska särregleringar kan få till följd att handelshinder och en snedvriden konkurrenssituation uppkommer.

Läs ytterligare uttalande från Svensk Handel HÄR samt synpunkter från Svenskt Näringsliv HÄR

Återkoppla gärna till oss med tankar och funderingar. Mejla: louise.winter@textileimporters.se

Kemikalieskatten slopas

Textilimportörerna fick idag mejl från statssekreterare Fredrik Olovsson som vi haft tät dialog med under en längre tid och han...

Läs mer

Textilimportörena presenterar eget förslag för att lösa modeskatten

Som ni kunnat läsa i HABIT förra veckan har Textilimportörena presenterat ett eget förslag för regeringen gällande "Skatt på modet".

Läs mer

Utredningen gällande producentansvar för textil nu klar

Birgitta Losman (Högskolan i Borås) utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

Läs mer

Debattartikel gällande kemikalieskatt

skrivit en debattartikel gällande förslaget om att inför en särskild kemikalieskatt på kläder och skor som publicerades i Aftonbladet den...

Läs mer

Sammanställning av remissvar ”Skatt på modet”

Här finner ni en sammanställning och analys av samtliga remissvar som kommit in gällande "Skatt på modet", det vill säga...

Läs mer

Åke Weyler i Tullpodden och HABIT

Textilimportörernas ordförande Åke Weyler deltog häromdagen i Tullpodden där förslaget om att införa en särskild kemikalieskatt på kläder och skor...

Läs mer